Hårmineralanalys

Undrar du varför du är ständigt trött,din träning inte ger förväntat resultat, du alltid är sugen på choklad eller annan föda, din sexlust minskar, du har blivit ljuskänslig, du har svårt att bli gravid, du har svårt att slappna av, du har besvär med sömnen, du har svår pms. Svaret kan finnas i håret!

Med hårmineralanalysen kan man på ett unikt sätt förstå den inre miljön i kroppen under en längre tidsperiod. Den kan också avslöja eventuella problem innan kliniska symtom uppträder. Därför ger analysen en god grund för att förebygga ohälsa.

Alla kan ha nytta av att göra en hårmineralanalys, resultatart ger en god inblick i den egna hälsan. Den som har mest nytta av att göra en hårmineralanalys är en person som:

  • Mår dåligt utan att hitta orsaken
  • Stressar mycket (fysiskt eller psykiskt)
  • Äter en obalanserad diet
  • Tar kosttillskott
  • Vill förebygga sjukdomar
  • Är särskilt intresserade av sin egen hälsa

Analysresultaten ger en bra bild av kroppens inre miljö. Den avslöjar kroppens näringsstatus, metaboliska typ, viktiga hormonbalanser och visar hur effektivt kroppen hanterar de olika näringsämnena. Den visar även ansamling av tungmetaller och toxiciteter som t.e.x. kvicksilver, bly och arsenik samt hur väl man avgiftar dessa.

Hårprovet klipps från nacken på flera ställen endast 2-3 cm av det hår som är närmast hårbotten används. Efter ca 3 veckor är analysen klar och tillsammans går  vi igenom resultatet: Det brukar ta ca 30-60 min.

OBS! Permanentat, färgat eller blekt hår kan inte användas. Invänta ny utväxt av håret under ca 6-8 veckor. Använd ej heller medicinska schampon innan provtagning.

Läs mer om hårmineralanalys på www.harmineralanalysen.se